Helsingin Yliopistollinen Sairaala (HUS) on valinnut Envomed 80:n käsittelemään lääketieteellistä ja tarttuvaa jätettä paikan päällä

Helsingin Yliopistollinen Sairaala (HUS) on valinnut Envomed 80:n käsittelemään lääketieteellistä ja tarttuvaa jätettä paikan päällä

Maabarot Metal Works Ltd (MMW) on iloinen voidessaan ilmoittaa, että HUS Helsingin Yliopistollinen Sairaala on valinnut Envomed 80:n, käsittelemään lääketieteellistä ja tarttuvaa jätettä paikan päällä – säästäen vähintään 30 % jäte käsittelykustannuksista sairaalalle.

Tietoja Envomed® 80:stä

Envomed® 80 on tieteellisesti suunniteltu paikan päällä tapahtuva ratkaisu lääketieteellisen jätteen käsittelyyn. Envomed® 80 silppuaa ja steriloi lääketieteellisen jätteen samanaikaisesti käyttäen tieteellisesti kehitettyä ja todistettua teknologiaa, joka kykenee sterilisoimaan lääketieteellisen jätteen STAATT-tasolle IV. Tarjoten HUS Helsingin yliopistolliselle sairaalalle erittäin voimakkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun, Envomed 80 voi käsitellä 80 litraa tarttuvaa ja terävää lääketieteellistä jätettä vain 15 minuutissa.

Ympäristöystävällinen Envomed® 80 jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin markkinoilla olevat vaihtoehtoiset käsittelyratkaisut tänään. Se kehitettiin Maabarot Metal Works Ltd:n toimesta, yritykseltä jolla on laaja tekninen osaaminen ja yli 30 vuoden kokemus erikoistuneiden teollisuuskoneiden tarjoamisesta.

Tunnistaen markkinoiden tarpeen tehokkaille paikan päällä tapahtuville lääketieteellisen jätteen käsittelytiloille, MMW teki merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehitti ratkaisun, joka on vallankumouksellinen taloudellisesta, turvallisuuden ja ympäristönäkökulmasta.

Ei kompromisseja tehokkuudessa, Envomed® 80 -yksikkö tarjoaa täysin kattavan validoinnin käyttäen sekä kiinteän että nestemäisen vaiheen todellista tarttuvaa jätettä, mukaan lukien proteiinin, hemoglobiinin, hiilihydraatin, lipidit ja liukenemattomat kuidut.

Sen sterilointiprosessi osoittaa johdonmukaisesti 6 LOG10/ml bakteerien itiöiden vähentymisen, mikä vastaa STAATT-tasoa IV, ISTAATT-ohjeiden mukaisesti (sekä nestemäisessä että kiinteässä vaiheessa). Tällä hetkellä Envomed 80 on ainoa paikan päällä tapahtuva lääketieteellisen jätteen käsittelytekniikka, joka on hyväksytty Israelin terveysministeriön toimesta edellä mainittujen kattavien validointivaatimusten vuoksi.

Tietoja HUS Helsingin yliopistollisesta sairaalasta

HUS on Suomen suurin terveydenhuollon tarjoaja ja toiseksi suurin työnantaja. Yli puoli miljoonaa potilasta saa hoitoa HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa joka vuosi.

25 000 ammattilaisen voimin, jotka työskentelevät kaikkien potilaiden parhaaksi, HUS vastaa erikoissairaanhoidosta 24 jäsenkuntansa asukkaille. Lisäksi monien harvinaisten ja vakavien sairauksien hoito on keskitetty kansallisesti HUSiin.

Historiallinen jätekäsittely HUSissa

HUS Diagnostiikkakeskus tuotti vuonna 2018 yhteensä 156 127 kg tietosuojattua biologista jätettä, josta 82 732 kg (53 %) oli peräisin HUS Diagnostiikkakeskuksen taloyksiköistä, sekä bakteriologian ja patologian osastoilta Haartmaninkatu 3:ssa. HUS Diagnostiikkakeskuksen muilla Meilahden alueen sijainneilla (näytteenotto- ja verikeskus) vastaava jäte oli 1 877 kg (1,2 %).

HUS Diagnostiikkakeskuksen tietosuojattua biologista jätettä on tähän asti käsitelty alihankkijan toimesta biologisena vaarajätteenä. Tämän biojätteen käsittelyyn liittyvät kustannukset ovat merkittäviä ja muodostavat noin 30 % kokonaisjätekustannuksista.

Yliopistosairaalana HUS kehittää jatkuvasti hoitomenetelmiään ja toimintaansa. Siksi päätettiin etsiä ekologisia ja taloudellisia säästöjä hankkimalla paikan päällä tapahtuva lääketieteellisen jätteen käsittelyratkaisu.

Tiukan valintaprosessin jälkeen Envomed® 80 vahvistettiin HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan valinnaksi paikan päällä tapahtuvaan lääketieteellisen jätteen käsittelyyn.

Envomed® 80 asennettiin HUS Helsingin yliopistolliseen sairaalaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, ja uskomme, että päätös siirtää lääketieteellisen jätteen käsittely paikan päälle Envomed 80:lla tuo sairaalalle merkittäviä säästöjä vuosittain.

David Segev, Envomedin toimitusjohtaja, kommentoi: ”On fantastista, että niin eteenpäin suuntautunut sairaala kuin HUS on tunnistanut Envomed® 80:n potentiaalin vallankumota lääketieteellisen jätteen käsittelyprosesseissaan ja saavuttanut merkittäviä säästöjä prosessissa”.

”Useimmat maat käyttävät edelleen suuria, paikan päällä tapahtumattomia, suurta energiaa kuluttavia jäte käsittelyratkaisuja, joilla on huomattavan suuret hiilijalanjäljet, jotka ovat kalliita taloudellisesti, ympäristön ja kansanterveyden kannalta. Lisäksi monet perinteiset paikan päällä tapahtuvat ratkaisut, jotka perustuvat lämpökäsittelyyn, kamppailevat käsittelemään lääketieteellistä jätettä – erityisesti nestemäisiä”.

”Envomed® 80 sen sijaan on jo alkamassa muuttaa kaiken tämän. Tuomalla markkinoille tieteellisesti suunnitellun, paikan päällä tapahtuvan ratkaisun, joka pystyy käsittelemään jopa 80 litraa terävää ja tarttuvaa lääketieteellistä jätettä vain 15 minuutissa, Envomed® 80 mullistaa lääketieteellisen jätteen käsittelyn maailmaa”.

Erkki Matikainen Diagnostica medical Oy:stä – Envomedin Suomen jakelija, kommentoi: ”Olemme iloisia siitä, että HUS on valinnut Envomedin valitsemakseen lääketieteellisen jäte käsittelyn toimittajaksi. Envomed® 80:n taustalla oleva innovatiivinen teknologia on tehnyt sairaaloille helpommaksi hylätä vanhanaikainen ajattelutapa ja tehdä positiivisia muutoksia lääketieteellisen jäte käsittelykäytäntöihinsä, ja odotamme innolla auttavamme HUSia toteuttamaan investointinsa tuomat edut sekä taloudellisesti että ympäristönäkökulmasta.”

Envomedin innovatiivinen lähestymistapa ja edistyksellinen teknologia tarjoavat ympäristöystävällisen ja tehokkaan ratkaisun lääketieteellisen jätteen käsittelyyn, ja sen käyttöönotto HUSissa on askel kohti kestävämpää ja kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa.

 

Takaisin blogiin